Om oss

 

Bredbandsprojektet initierades under konferensen ÖförÖ på Arholma den 22-23/3 2018. Tillgång till bredband är mycket viktigt för att säkra möjligheten att bo och verka på Arholma. I dagsläget är vi beroende av mobilt bredband vilket bara täcker delar av ön och där kapaciteten är ett problem framför allt under sommaren. Alternativet idag är ADSL men livslängden på ADSL-nätet (kopparnätet) är begränsat (information från Telia om detta finns här).

Projektgruppen Arholma Bredband består av;

Lars Irenius, projektledare, lars@irenius.com

Anders Wiklander, awiklander@hotmail.com

Lars-Gunnar Tjernqvist, Arholma Intresseförening, tjaernquist@telia.com

Sture Forsberg, Arholma Byalag, sture.f.byggare@gmail.com