Status 18/10 2019

Norrtälje energi kommer att använda en ganska ny metod, så kallad microtrenching, för utbyggnaden av bredband på Arholma. Det innebär att dom ”sågar” ett snitt i vägen där rören för fibern sedan läggs.
Metoden är relativt ny när den används för grusvägar men beprövad när det gäller asfaltsvägar. Trafikverket har tagit lite tid på sig för att godkänna att metoden används på Arholma, de har bl.a. varit ute och tittat på våra vägar och också när Norrtälje Energi använt metoden ”live” på Tulka.

Nu har Norrtälje Energi fått godkännande från godkännande från Trafikverket och påbörjat detaljplaneringen för utbyggnaden på Arholma.

Tjänster i Norrtälje Enregis nät

Med bredbandsanslutning från Norrtälje Energi finns ett stort antal tjänster att välja, som t.ex. internetanslutning med olika hastigheter. Flera av tjänsterna har ingen bindningstid vilket möjliggör att man t.ex. bara utnyttjar (och betalar för) tjänster under sommarmånaderna.

Med ADSL får man idag från Telia t.ex. 30/12 mbit/s för 448 kr/mån.

Mobilt data (4G) ger maximalt 50/20 mbit/s. De flesta operatörer uppgraderar sitt 4G nät till 4G+ vilket kan här på Arholma kan ge upp till 90/40 mbit/s beroende på var på ön man bor

Den hastighet man får med mobil anslutning är mycket beroende på avstånd till mast (var man bor på Arholma) och antalet telefoner som är uppkopplade mot masten samtidigt.

Kostnaden för 4G data varierar mycket beroende på leverantör och hur många GB data som ingår.

Hur mycket bandbredd man behöver är naturligtvis mycket individuellt. Här finns en guide! 

Norrtälje Energi använder plattformen ”Öppen fiber” och på bredbandswebben.se finner du de tjänster som är tillgängliga (adressen Baldersgatan 12 i Norrtälje används för att tjänsterna ska visas).

Här är ett exempel med priser från Bahnhof (2019) utan bindningstid (samma priser med 18 mån bindningstid och då ingår ett modem för 995 kr).

Anteckningar från Norrtälje Energis informationsmöte den 2/11 på Båkbergsgården

Den 2/11 presenterade Lars Wennebring från Norrtälje Energi erbjudandet för boende på Arholma.

Lars Inledde med att presentera hur det går till när fiber ansluts till våra hus. Norrtälje Energi har ett stadsnät draget till Arholma som slutar strax sydost om kapellet. Troligen kommer det bli där som stationen placeras. Varje fastighets fiber kommer att dras direkt till den stationen. Fibern läggs i ca tunna plaströr med en diameter på ca 1 cm.

Normalt läggs fiber på ca 50 cm djup. Men den kan läggas på ett mindre djup eller med skydd på berg. Innan kabeln läggs på tomt kommer Norrtälje Enegis entreprenör att ha ett möte fastighetsägaren för att komma överens hur/var fibern ska läggas på tomten. Det gör så en ritning över fiberns dragning. Om t.ex. en kabel grävs av är det tomtägarens ansvar om det har grävts efter överenskommelse, entreprenörens om man inte följt överenskommen dragning.

Det erbjuds ingen rabatt om man gräver själv på tomten eller redan har ett rör för kabel. I det fall man vill ha en ”egen” lösning diskuterar man det med entreprenören vid mötet.

Erbjudandet som skickades ut i samtidigt som mötet gäller fram till 31/1 2019. Om då minst 50% av fastigheterna tackat ja kommer Norrtälje Energi leverera fiber till fastigheterna. Målsättningen är att det ska göras under 2019.

Alla fastigheter på Arholma får inte detta erbjudande. Det beror på att några fastigheter kräver så lång grävning (eller sjökabel) att det skulle omöjliggöra ekonomin för hela projektet, vi på Arholma kommer ju betala samma anslutningskostnad som t.ex. boende i Norrtälje stad. Om någon inte har fått erbjudandet från Norrtälje Energi så går det att kontrollera om fastigheten är inkluderad i erbjudandet genom att på denna adress http://norrtalje.stadsnatsfabriken.se/anslut/arholma välja ”Jag vill bli ansluten” och sedan skriva in gatuadressen.

Om man på samma länk går till dokument finns en ”Broschyr om fiber” som utförligt beskriver hur det går till.

För de som inte ingår i erbjudandet så finns det en möjlighet att få fiber om man själv bekostar grävning till fastigheten.

Norrtälje Energi erbjuder fiberanslutning för oss på Arholma!

Under oktober kommer Norrtälje Energi skicka ut ett erbjudande om fiberanslutning till fastigheterna på Arholma Ö (med några undantag, se nedan). För att få fiberanslutning krävs att ett bindande avtal tecknas med Norrtälje Energi av minst 50% av fastigheterna. Om det är intressant för er (vilket vi hoppas att det är) så måste ni svara på det även om ni anmält intresse tidigare.

Vi i projektgruppen har under några månader haft en diskussion med Norrtälje Kommun och Norrtälje Energi om bredband till de boende på Arholma. Dessa diskussioner och, inte minst, de många intresseanmälningar som inkommit, har lett till att Norrtälje Energi beslutat att skicka ut ett erbjudande om fiberanslutning under oktober med målsättning att installation ska ske under 2019. Förutsättningen är att minst 50% av fastigheterna tecknar sig för anslutning.

IP Only var mycket frikostig med sina löften att leverera fiber även till bl.a. omgivande öar vilket var en av orsakerna att de aldrig kunde leverera, vilket ju också framgår av deras annulleringsbrev. Norrtälje Energi kommer bara kunna erbjuda fiber till Arholma ö, inte till närliggande öar. Vissa fastigheter på Arholma kommer p.g.a. avstånd inte heller få ett erbjudande. Det gäller fastigheter på Gårhamnsstigen, Äspskärsörn, Granösundsstigen nr 21 och uppåt, Arholma Södra Byväg 70 och uppåt samt Riddarviksvägen nr 33 och 40. För dessa fastigheter är Norrtälje Energi beredd att dra fiber och ansluta om fastighetsägarna själva bekostar grävning.

Vi har tittat på alternativa lösningar som mobilt bredband och radiolänkar (Teracom). Det mobila bredbandet kommer såvitt vi kan se inte förbättras i närtid. En del fastigheter har bra tillgång till det mobila nätet utom på somrarna då det är många som konkurrerar om nätet. Flera använder idag ADSL via telenätet, men detta är en lösning som kommer att upphöra inom de närmaste åren.

Teracom har ett erbjudande som kallas Air2fibre som bygger på radiolänkar. Det ger nästan likvärdig kapacitet som fiber men kräver fri sikt från antenn på fastigheten till en mast på max 3 km avstånd. Detta är mycket svårt att lösa p.g.a. topografin på Arholma samt svårigheter att få tillstånd till master på ön.

Vår uppfattning är att Norrtälje Energis erbjudande är mycket generöst (normalt krävs att över 80% av fastigheterna tecknar sig) och att det är det bästa vi kan få i dagsläget.

Vi har bjudit in Norrtälje Energi och Norrtälje Kommun till ett informationsmöte på Arholma (Båkbergsgården) den 2 november kl 11 (fredagen före Allhelgonadagen). Anmäl intresse för att delta på detta möte här.

www.arholma.net kommer vi fortlöpande uppdatera information om vad som händer med fiberanslutningen. Projektgruppen för bredband på Arholma

Möte med Norrtälje Kommun 15/8 -18

Den 15/8 hade träffade vi Norrtälje Kommun för att diskutera bredband på Arholma och Björkö. Norrtälje kommun representerades av Rasmus Lundholm, bredbandssamordnare på kommunen, samt Lars Wennebring, affärsutvecklare på Norrtälje Energi. Från projektgruppen deltog Denise Toresson, Björkö Arholma hembygdsförening, Lars Gunnar Tjärnqvist, Arholma Intresseförening, Sture Forsberg, Arholma Byalag, Anders Wiklander, fritidsboende Arholma samt Lars Irenius, fritidsboende Arholma.

På Björkö har Telia börjat samla in anmälningar till bredband och det beslöts att Rasmus Lundholm vid sitt möte med Telia skulle se vad kommunen kan göra för att stödja detta samt etablera en kontakt mellan Denise Toresson och Telia.

På Arholma har insamlingen av intresseanmälningar varit framgångsrik och vid mötet hade 85 fastigheter på Arholma anmält sitt intresse till Norrtälje Energi. Detta bidrog till att Norrtälje Energi åtog sig att titta närmare på möjligheterna för fiberutbyggnad på Arholma. En sådan utbyggnad kräver att ca 85 procent av fastigheterna binder sig till att ansluta. Kostnaden för en anslutning är normalt ca 20 000 kr, men påverkas av kostnaden för markarbeten (den kan bli lägre om vi löser det med lokal entreprenör).

En utmaning på Arholma är de fastigheter som ligger på omgivande öar samt långt från annan bebyggelse.

Rasmus Lundholm skulle i sina diskussioner med Telia undersöka Telias intresse för att ansluta fastigheterna på Arholma.

Det vi från projektgruppen ser som nästa steg är att undersöka möjligheten med lokal entreprenör för markarbeten.

Nästa möte bokades till 21/9 kl 11, och då kommer Norrtälje Energi presentera hur de ser på en utbyggnad av fiber på Arholma.

 

Varför göra intresseanmälan till Norrtälje Energi?

Det är idag oklart vilken lösning som är bäst – och möjlig – för oss på Arholma. Fiber kommer inte sannolikt att kunna erbjudas av IP Only men däremot kanske av Telia eller Norrtälje Energi. Terracom eller Winther kan kanske erbjuda en lösning med radiolänk, och mobiloperatörer kan kanske ge en mer dedicerad mobila lösning.
För att kunna ha en bra diskussion med olika leverantörer måste vi ha en bra uppfattning om hur många och vilka som är intresserade av bredband. Norrtälje Energi har erbjudit sig att samla in informationen åt oss, vi kan sedan använda detta i diskussioner med olika leverantörer.
På Björkö samlar i dagsläget Telia in intresseanmälningar. Men Telia ger ju inget löfte att faktiskt bygga ut bredband i området. En anmälan till t.ex. Telia blir Telias egendom och kan inte användas i diskussion med andra leverantörer.
Därför uppmanar vi alla på Arholma att göra intresseanmälan till Norrtälje Energi. Det är naturligtvis möjligt att parallellt göra någon annan intresseanmälan, en intresseanmälan är ju aldrig bindande.
Idag (20/7) har vi fått in 77 anmälningar till Norrtälje Energi. Det finns 206 fastigheter och vi bör ha intresseanmälan från drygt 50% för att ha en bra bas för förhandlingar med olika leverantörer. Så minst 30 till anmälningar behöver vi!