Arholma bredbandsprojekt

IMG_9691.jpg

 

Här redovisar projektet för bredband till Arholma sina diskussioner med Norrtälje kommun och med olika leverantörer av bredband. Projektets målsättning är att verka för att identifiera en eller flera leverantörer som kan säkra att de boende på Arholma (postnummerområde 764 54) får tillgång till bredband. Projektet kommer att ha kontakt med flera leverantörer av bredband (som t.ex. Norrtälje Energi, Telia och Teracom) samt utvärdera olika tekniska lösningar (t.ex. fiber, radiolänk och mobilt bredband).

Projektet initierades under konferensen ÖförÖ på Arholma den 22-23/3 2018. Tillgång till bredband är mycket viktigt för att säkra möjligheten att bo och verka på Arholma. I dagsläget är vi beroende av mobilt bredband vilket bara täcker delar av ön och där kapaciteten är ett problem framför allt under sommaren. Alternativet idag är ADSL men livslängden på ADSL-nätet (kopparnätet) är begränsat (information från Telia om detta finns här).

Under rubriken SENASTE INLÄGGEN publiceras fortlöpande information från projektet om bl.a. våra möten med kommun och leverantörer. Under rubriken LÄNKAR finner ni allmän information om bl.a. Norrtälje kommuns bredbandsstrategi, olika teknik för bredbands etc. Och – en länk för icke bindande intresseanmälan till fiber från Norrtälje Energi.

Projektgruppen för bredband till Arholma