Arholma bredbandsprojekt

Nu är det på gång!

Arholma 12/4 2020

Fiberläggningen pågår för fullt på Arholma. Fiber är lagt i alla vägar och läggningen på tomter är i full gång. Läggningen görs med mictrotrenchning både på vägar och tomter vilket innebär en mycket liten påverkan.

De som har beställt bredband och har frågor angående läggning på tomt etc. kan ställa dessa till Anton Johansson som är kontakten mellan grävare och Norrtälje Energi, tel: 0762-787703. Frågor kan också ställas via mail till ingemar.engsfrid@brsnetworks.se.

Många fastigheter på Arholma som inte anmält intresse för bredband har möjlighet att anmäla intresse för efterinstallation. Efteranmälan görs här.

Om er fastighetsadress inte finns med för efteranmäla så kontakta Norrtälje Energi.

Här kan du se vilka tjänster som är tillgängliga.