Arholma bredbandsprojekt

Nu är det på gång!

Nu har projekteringen för bredband påbörjats! Tomtägare har börjat kontaktas för att komma överens om dragningen på tomterna. I april planeras grävarbeten påbörjas. Planerna är att alla som tecknat sig för bredband ska vara anslutna innan midsommar.

Fastigheter på Arholma som inte anmält intresse för bredband har möjlighet att anmäla intresse för efterinstallation..

Norrtälje Energi erbjuder en komplett fiberanslutning för 24 000 kronor, med rot- och rutavdrag blir det 20 650 kronor inklusive moms. Då ingår grävning på din tomt med upp till 40 meter och installation av mediakonverteraren max 5 meter in i huset. Det är viktigt att du har ett tillgängligt eluttag till mediakonverteraren i närheten. Priset är ett kampanjpris som gäller för beställning fram till och med 29 februari 2020. Därefter kommer ordinarie pris att vara 27 000 kronor och då ingår inte grävning på tomten.

Om din adress finns med på länken nedan är det möjligt att göra en sådan efteranmälan

Efteranmälan Bredband på Arholma

Här kan du se vilka tjänster som är tillgängliga.