Bredbandsprojektet

Icke bindande intresseanmälan till Norrtälje Energi görs här;

http://norrtalje.stadsnatsfabriken.se/anslut/mig?type=countryside

————-

IP Only kommer inte ansluta våra fastigheter till bredband, vi måste hitta en annan väg!

Välkommen till informationsmöte på Dansbanan den 24:e juli kl 15:30.

I slutet av mars ordnade Länsstyrelsen en konferens på Arholma (Ö för Ö, http://www.oforo.se) med syfte att ”möta varje ö:s förutsättning”. På konferensen bildades ett antal projekt, bl.a. ett för att ”identifiera leverantör av bredband till Arholma och Björkö”

Bredbandsprojektet har under våren haft kontakt bl.a. med ledningen på IP Only, Norrtälje Energi och Norrtälje Kommun. Vår slutsats av dessa kontakter är att IP Only inte kommer att leverera bredband till oss, och vi är inte heller längre (fr.o.m. början på hösten) bundna av avtal med IP Only.

Den 18 juni hade vi ett möte med Norrtäljes kommunledning samt med Norrtälje Energi. De bekräftade vår slutsats att IP Only inte kommer att leverera bredband då det inte är ”marknadsmässigt intressant” med avseende på kostnader för att dra fiber till fastigheterna. De bidrag som tidigare funnits från EU och regering är inte längre tillgängliga.

Norrtälje Energi har stamnät draget genom Björkö till Arholma, och är villiga att skapa ett gemensamt projekt med kommun och våra föreningar för att hitta en lösning för oss. En förutsättning för det är såklart att det finns ett intresse från fastighetsägarna för detta.

Vi uppmanar vi alla som är intresserade av bredband att anmäla sitt intresse (icke bindande) till Norrtälje Energi. Det gör man här;  http://norrtalje.stadsnatsfabriken.se/anslut/mig?type=countryside

Arholma 26/6

Projektgruppen för bredband till Arholma och Björkö

IMG_9691.jpg

Annonser