Arholma bredbandsprojekt

Vi får bredband under hösten 2019!

Vi har fått in tillräckligt med anmälningar och Norrtälje Energi har nu tagit ett byggbeslut. Det innebär att under hösten 2019 kommer ett antal fastigheter på Arholma anslutas till Norrtälje Energi’s bredband. Dessa fastigheter har fått information om detta och kommer under augusti bli kontaktade av entreprenör för att planera anslutning till fastigheten.

Fastigheter på Arholma som inte anmält intresse för bredband har möjlighet att anmäla intresse för efterinstallation, d.v.s. bredbandet installeras först när den ordinarie installationen är avslutat och då till delvis andra villkor. Om din adress finns med på länken nedan är det möjligt att göra en sådan efteranmälan.

Anmälan görs här!

Information om bredband från Norrtälje Energi finns här.

Här kan du se vilka tjänster som är tillgängliga.